Måndagarna är fyllda av olika workshops för skolklasser. Sist gjorde språkgruppen från Gustavsbergs gymnasium de här fina marmoreringarna. Inspirationen kom från att ha sett Lo Eklöws verk med textfragment. Eleverna klippte ut egna ord från böcker. Det visade sig vara ett bra sätt att stanna vid ett ord på.

Användbart och kul då flera i gruppen kan olika språk och förklaringarna blir många.

 

Leave a Reply.